Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Poczet Prezesów 

Brak Foto

prof. dr med. Marcin Kacprzak
prezes
1956-1968

VI-PREZES PTH

więcej 

Brak Foto

dr n. med. Eugeniusz Piestrzyński
prezes
1932-1939

V - PREZES PTH
Urodził się 18 grudnia 1887 r. w Kaliszu, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Maturę zdał w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie w 1906 r. Następnie rozpoczął studia lekarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1912 r., uzyskał stopień doktora. Specjalizował się w ginekologii i położnictwie u Aleksandra Rosseta, w którego klinice pracował w latach 1912 - 1914. W czasie I wojny światowej służył jako lekarz batalionowy, pułkowy, wreszcie komendant szpitala polowego I Brygady Legionów Polskich od 28.10.1915 w stopniu majora. Za odmowę złożenia przysięgi był internowany w Beniaminowie (1917- 1918). W 1918 r. w Polsce niepodległej został awansowany na podpułkownika i przydzielony do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego dla organizacji wojskowej służby zdrowia; pełnił również funkcję lekarza przybocznego Józefa Piłsudskiego oraz komendanta szpitala zapasowego nr 2 w Warszawie. Stopień pułkownika, Piestrzyński otrzymał ze starszeństwem 1.06.1919 r. W 1923 r. został przeniesiony do Torunia na stanowisko lekarza, a następnie komendanta VIII Szpitala Okręgu Wojskowego. W 1925 r. zwolnił się ze służby wojskowej i do 1927 r. pracował w charakterze ordynatora działu położniczego Kasy Chorych i dyrektora szpitala w Kaliszu. W 1927 r. został mianowany dyrektorem Departamentu Służby Zdrowia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W tym czasie rozwinął rozległą działalność w zakresie higieny, balneologii, zwalczania gruźlicy, jako przewodniczący Centralnej Komisji Balneologicznej zasłużył się przede wszystkim dla rozwoju Ciechocinka, Muszyny i Krynicy, które obdarzyły go obywatelstwem honorowym. W latach międzywojennych E. Piestrzyński prowadził szeroką działalność społeczną jako Prezes Polskiego Związku Przeciwgruźliczego, Polskiego Towarzystwa Higienicznego (1932 - 1939), Międzynarodowego Towarzystwa Przeciwgruźliczego i Związku Legionistów. Miał godność honorowego członka Polskiego Czerwonego Krzyża.
W czasie II wojny światowej najpierw w Rumunii zajmował się internowanymi żołnierzami polskimi, potem przebywał we Francji i na Wyspach Brytyjskich. Po wojnie powrócił do kraju. W latach 1947 - 62 pracował jako szkolny nadinspektor higieny i wychowania fizycznego w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa - Śródmieście.
Eugeniusz Piestrzyński ogłaszał w różnych czasopismach artykuły o roli i zadaniach lekarza, z zakresu higieny i wychowania fizycznego w szkole, inspekcji sanitarnej szkół, poradni specjalistycznych i ich zadań w ochronie zdrowia. Odznaczony został m.in.: Orderem Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, Orderem Gwiazdy Rumuńskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 5 maja 1962 r. w Milanówku, pochowany został w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim - kwatera 67 - rząd II - grób 22.
 

powrót

Brak Foto

gen inż. Eugeniusz Kątkowski
prezes
1930-1932

IV - PREZES WTH

więcej 

Brak Foto

dr n. med. Witosław Dąbrowski
prezes
1928-1930

III - PREZES WTH

więcej 

Brak Foto

dr n. med. Józef Polak
prezes
1903-1928

II-PREZES WTH

więcej 

index.php?id_info=5&id_menu_left=6&sub_id_info_d=3&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&id_oddz=23&osoby_id_o=60&id_info_o=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=1 index.php?id_info=5&id_menu_left=6&sub_id_info_d=3&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&id_oddz=23&osoby_id_o=60&id_info_o=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=1 2 of 3  index.php?id_info=5&id_menu_left=6&sub_id_info_d=3&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&id_oddz=23&osoby_id_o=60&id_info_o=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=3 index.php?id_info=5&id_menu_left=6&sub_id_info_d=3&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&id_oddz=23&osoby_id_o=60&id_info_o=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=3
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa