Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2018-05-08 Wybory władz PTH na kadencję 2018-2022 

W dniu 8 maja 2018 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH)  w Warszawie przy ul. Karowej 31 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PTH, podczas którego wybrano władze Towarzystwa na kadencję 2018-2022.

Zgodnie z § 30 Statutu PTH w skład Zarządu Głównego weszli Przewodniczący Oddziałów Terenowych PTH:
prof. Józef Bergier – przewodniczący Oddziału w Białej Podlaskiej
prof. Małgorzata Żendzian-Piotrowska – przewodnicząca Oddziału Białostockiego
dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak – przewodniczący Oddziału Bydgoskiego
mgr Anna Obuchowska – przewodnicząca Oddziału Gdańskiego
lek. med. Dorota Konaszczuk – przewodnicząca Oddziału Gorzowskiego
mgr Jarosław Ciura – przewodniczący Oddziału Kieleckiego
dr Wiesław Kulik – przewodniczący Oddziału Koszalińskiego
prof. Małgorzata Bała - przewodnicząca Oddziału Krakowskiego
mgr Danuta Wałęga-Szych – przewodnicząca Oddziału Legnickiego
dr hab. Paweł Kalinowski – przewodniczący Oddziału Lubelskiego
prof. Franciszek Szatko – przewodniczący Oddziału Łódzkiego
lek. med. Maria Pawlak – przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego
dr n. med. Urszula Posmyk – przewodnicząca Oddziału Opolskiego
lek. med. Paweł Przybył – przewodniczący Oddziału Południowa Wielkopolska
prof. Jerzy T. Marcinkowski – przewodniczący Oddziału Poznańskiego
dr hab. Alicja Walczak – przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego
lek. med. Grzegorz Hudzik – przewodniczący Oddziału Śląskiego
mgr Hanna Wolska – przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego
mgr Jakub Żbikowski – przewodniczący Oddziału Warszawskiego

oraz 12 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów:
dr hab. Przemysław Biliński
dr n. biol. Aneta Klimberg
prof. Emilia Kolarzyk
mgr inż. Wojciech Koper
prof. Małgorzata Kowalska
dr n. med. Kazimierz Łukawiecki
dr hab. Bogdan Michalski
dr Marta Milona
dr Agata Skop-Lewandowska
dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak
prof. Andrzej Wojtyła
dr n. biol. Paulina Wojtyła-Buciora

Zgodnie z § 31 Statutu PTH Zarząd Główny spośród siebie wybrał 11-osobowe Prezydium w składzie:
Prezes – dr n. biol. Aneta Klimberg
v-ce Prezes – prof. Jerzy T. Marcinkowski
v-ce Prezes – prof. Emilia Kolarzyk
Sekretarz – prof. Małgorzata Kowalska
z-ca Sekretarza – dr hab. Paweł Kalinowski
Skarbnik – mgr Anna Obuchowska
z-ca Skarbnika – dr Marta Milona
Członek – dr n. med. Kazimierz Łukawiecki
Członek – dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak
Członek – dr. n biol. Paulina Wojtyła-Buciora
Członek – mgr Jakub Żbikowski

Zgodnie z § 35 Statutu PTH wybrano Główną Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący – lek. med. Jerzy Staszczyk
z-ca Przewodniczącego – dr Zygmunt Murowaniecki
Sekretarz – mgr Paweł Gilewski
Członek – dr n. med. Lucyna Wiśniewska
Członek – mgr Urszula Modrak

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa