Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2009-10-11 zmarła prof. dr hab.n.med.Jadwiga Kopczyńska - Sikorska 

zasłużona wieloletnia działaczka Polskiego Towarzystwa Higienicznego, uczestniczyła w reaktywowaniu działalności Towarzystwa po II wojnie światowej.

            Prof.dr hab.n.med.Jadwiga Kopczyńska – Sikorska (1917-2009), zasłużona wieloletnia działaczka Polskiego Towarzystwa Higienicznego, uczestniczyła w reaktywowaniu działalności Towarzystwa po II wojnie światowej.

            Urodziła się 13 kwietnia 1917r. W 1938 r. ukończyła Warszawską Szkołę Pielęgniarską, a w 1950 r. uzyskała dyplom lekarski w Warszawskiej Akademii Medycznej. Po odbyciu stażów naukowych w Londynie, Paryżu, Amsterdamie i Moskwie zorganizowała w Warszawie Konsultacyjną Poradnię Fizjologii i Zaburzeń Rozwoju w Stołecznej Przychodni Higieny i Medycyny Szkolnej oraz terenową sieć takich poradni w kraju.

            Współpracowała z Ministerstwem Zdrowia w tworzeniu systemu opieki zdrowotnej nad uczniami. W Zakładzie Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie kierowała zespołem opracowującym normy rozwojowe w latach 1974-1990. W latach 1991-1996 kierowała Zakładem Pielęgniarstwa Społecznego i Klinicznego CMKP, była przewodniczącą OMEP w latach 1979-1987. 

            W Polskim Towarzystwie Higienicznym była przewodniczącą Sekcji Głównej Higieny Szkolnej.  W 1990r. Towarzystwo nadało Jej godność Członka Honorowego PTH.

            Główne kierunki działalności to: auksologia (nauka o rozwoju), medycyna wieku rozwojowego, pielęgniarstwo i zdrowie publiczne. Jej dorobek piśmienniczy obejmuje ponad 300 publikacji, w tym "Atlas radiologiczny rozwoju kośćca, dłoni i nadgarstka". Była członkiem Redakcji „Acta Auxologica” oraz członkiem korespondentem WTN (od 1986r.).

            Najważniejsze odznaczenia to: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Dyplom Przyjaciela Dziecka, Medal Henryka Jordana,  Dyplom "Zasłużony dla Higieny", Światowa Odznaka OMEP.

 
 
Sekretarz Generalny ZG PTH Irena Kosińska

 
powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa