Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2012-06-04 PROBLEMY BADAWCZE I DYDAKTYCZNE W MED. PREWENCYJNEJ 

 V KONFERENCJA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA
PROBLEMY BADAWCZE I DYDAKTYCZNE W MEDYCYNIE PREWENCYJNEJ

organizowana przez Zakład Higieny i Dietetyki , Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
i
Polskie Towarzystwo Higieniczne

w Hotelu Przedwiośnie,
Mąchocice Kapitulne 178 (koło Kielc)

w dniach 4.06- 6.06.2012 r

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI:

4 czerwiec 2012 (poniedziałek)

Godz. 16:00

Otwarcie Konferencji Wykład Inauguracyjny Panel dyskusyjny – Problemy środowiskowewięcej informacji na końcu komunikatu

Godz. 18:00

Kolegium Kierowników Katedr i Zakładów Higieny, Epidemiologii i Medycyny Prewencyjnej

Godz. 19:30

Plenerowe spotkanie wieczorne

5 czerwiec 2012 (wtorek )

Godz. 9:00 – 11:00

Ustna i posterowa prezentacja prac zgłoszonych na Konferencję

Godz. 11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

Godz. 11:30 - 13:30

Panel dyskusyjny - Problemy żywieniowe więcej informacji na końcu komunikatu

Godz. 13:30 - 15:00

Obiad

Godz.15:00 - 18:30

Ustna i posterowa prezentacja prac zgłoszonych na Konferencję

Godz. 19:30

Uroczysta kolacja

6 czerwiec 2012 (środa)

Godz. 8:30-10:30

Sprawy organizacyjne na przyszłość: wspólne projekty badawcze, organizacja akcji prewencyjnych w skali ogólnopolskiej we współpracy poszczególnych jednostek naukowych i PTH itd

Godz. 11:00

Wycieczka – Góry Świętokrzyskie ( Św. Krzyż, Łysica )

Karta zgłoszenia załączona jest w osobnym pliku.
Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres
mykolarz@cyf-kr.edu.pl lub faxem 0-12-422-37-20 do 30 kwietnia 2012

Całkowity koszt Konferencji

500 zł,

Opłata dla Osób Towarzyszących

400 zł

Opłata dla Młodych Naukowców

350 zł

Opłata obejmie wszystkie koszty związane z Konferencją:

 • materiały Konferencyjne – w formie wydrukowanej i CD
 • 2 noclegi ( Hotel Przedwiośnie )
 • pełne wyżywienie oraz spotkania wieczorne
 • udział w wycieczce w Góry Świętokrzyskie

Wpłatę należy uiścić na konto w terminie do 30 kwietnia 2012 r.

 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium
Ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
Bank PEKAO S.A. nr 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
"Konferencja Mąchocice Kapitulne 2012" zlecenie wew. 2000080

 

Kopię wpłaty proszę przesłać faxem na numer: (12) 422-37-20
Do każdej wpłaty za udział w Konferencji w terminie do 7 dni będzie wystawiona faktura, więc koniecznie prosimy o dane do jej wystawienia – na karcie zgłoszenia.

Uprzejmie prosimy o nadesłanie streszczeń w terminie do 30 kwietnia 2012 r.
1 strona w formacie A4 w programie Microsoft Word, czcionka Times New Roman 12, odstęp x 1.5, w języku polskim (tytuł dodatkowo w języku angielskim).

Streszczenia prosimy nadsyłać na adres: mykolarz@cyf-kr.edu.pl

Ważne terminy:
30 kwietnia 2012 - nadesłanie karty zgłoszenia
30 kwietnia 2012 - ostateczne uiszczenie opłaty zjazdowej
30 kwietnia 2012 - termin nadesłania streszczenia i /lub pełnych prac przeznaczonych do druku

Miejsce Konferencji

HOTEL "PRZEDWIOŚNIE"
SAMRELAKS MĄCHOCICE SP. Z O.O.
http://www.hotelprzedwiosnie.pl
Mąchocice Kapitulne 178
26 - 001 Masłów k/Kielc

SZANOWNI PAŃSTWO,

We wszystkich Katedrach oraz Zakładach szeroko rozumianej Medycyny Prewencyjnej realizowana jest tematyka środowiskowa oraz żywieniowa zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i badawczym. W związku z ciągle narastającymi problemami dotyczącymi nomenklatury, norm, programów komputerowych itp. pragniemy zorganizować 2 moderowane panele dyskusyjne:

I. PANEL ŻYWIENIOWY (proponowana tematyka)

 1. Ilościowa i jakościowa ocena sposobu żywienia z uwzględnieniem wieku oraz stanu zdrowia badanych osób- programy komputerowe dla obliczania ilości składników odżywczych w dobowych racjach pokarmowych
 2. Możliwość rozszerzenia żywieniowego programu komputerowego o odżywki i suplementy diety w celu oceny ich wpływu na wielkość podaży z dietą witamin i związków mineralnych
 3. Żywność funkcjonalna, probiotyki, prebiotyki, nutraceutyki – nomenklatura i realna ocena korzyści i zagrożeń zdrowotnych
 4. Fizyczne i chemiczne zanieczyszczenia żywności oraz substancje celowo dodane do żywności w aspekcie wpływu na zdrowie człowieka.

II. PANEL ŚRODOWISKOWY (proponowana tematyka)

 1. Zanieczyszczenia środowiska bytowania i środowiska pracy i ich interpretacja w świetle obowiązujących norm
 2. Wpływ ksenobiotyków na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka
 3. Problemy diagnostyczne chorób środowiskowych i chorób zawodowych

Uprzejmie prosimy

 • o zgłaszanie pytań w celu otrzymania wyjaśnień z proponowanej tematyki
 • o zgłoszenie udziału do dyskusji tych z Państwa, którzy mają aktualne i przemyślane odpowiedzi na postawione problemy (mogą to być opracowania w formie streszczeń, które zostaną umieszczone w materiałach konferencyjnych)

Bardzo proszę o pomoc organizacyjną i merytoryczną w zorganizowaniu tej formy rozwiązywania naszych wspólnych problemów.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa