Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2012-05-17 „ZDROWIE PUBLICZNE – WYBRANE ASPEKTY” 

 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWO-SZKOLENIOWA

pod Honorowym Patronatem
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
dr n. med. Przemysława Bilińskiego

„ZDROWIE PUBLICZNE– WYBRANE ASPEKTY”

BYDGOSZCZ
17 MAJA 2012 ROKU

 

ORGANIZATORZY

 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej
 • Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

KOMITET NAUKOWY

 • dr n. med. Lech Grodzki
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski
 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota
 • prof. BSW dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
 • dr hab. n. med. Piotr Tyszko
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr Joanna Biowska
 • mgr inż. Jerzy Kasprzak
 • dr n. biol. Aneta Klimberg
 • mgr Jolanta Kusińska
 • mgr Agnieszka Noculak
 • mgr Agnieszka Wiśniewska
 • mgr Hanna Wolska

 

PATRONAT MEDIALNY

redaktor Stanisław Gazda – rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

PROGRAM KONFERENCJI

09.00-10.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00-10.15

OTWARCIE KONFERENCJI I WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

10.15-10.35

DR N. MED. PRZEMYSŁAW BILIŃSKI: Jakość i bezpieczeństwo żywności – wyzwanie dla zdrowia publicznego

10.35-10.55

DR N. MED. LECH GRODZKI: Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, nowy model organizacji leczenia – bliżej zdrowia publicznego Jakość i bezpieczeństwo żywności - wyzwanie dla zdrowia publicznego

10.55-11.15

PROF. BSW DR HAB. N. MED. JERZY T. MARCINKOWSKI:O konieczności implementacji szwedzkiego modelu rehabilitacji narządu wzroku u osób ze zwyrodnieniem plamki żółtej

11.15-11.45

PROF. DR. HAB. N. MED. WALDEMAR HALOTA: Aspekty epidemiologiczne i kliniczne wirusowych zapaleń wątroby typu A i B

11.45-12.30

Dyskusja

12.30-13.00

Przerwa kawowa

13.00-13.30

DR N. MED. PAWEŁ GRZESIOWSKI: Program szczepień ochronnych – nowe wyzwania

13.30-14.00

PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ ZIELIŃSKI: Ognisko epidemiczne wywołane E. coli w Niemczech

14.00-14.20

MGR BOGUMIŁA DRZYCIMSKA-TATKA: Zespół metaboliczny – epidemia XXI w.

14.20-14.40

MGR INŻ. TOMASZ KULESZA: Czy nowoczesna technika rentgenowska pozwala na lepszą ochronę pacjenta

14.40-15.20

Dyskusja

15.20-15.45

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 INFORMACJE OGÓLNE

Czas i miejsce obrad:

17.05.2012 r. godz. 10.00-15.45
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 55-57 

Udział w Konferencji jest bezpłatny 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„ZDROWIE PUBLICZNE – WYBRANE ASPEKTY”
BYDGOSZCZ, 17.05.2012 R.


Tytuł (stopień) naukowy, imię i nazwisko (pisane drukowanymi literami)

 

Adres do korespondencji


..........................................................
data i podpis

 

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesyłać
do dnia 10.05.2012 r.
na poniższy adres Komitetu Organizacyjnego:

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„ZDROWIE PUBLICZNE – WYBRANE ASPEKTY”
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
tel. 52 345 98 40 fax 52 376 18 42
e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl 

Osoby, które potwierdzą udział w Konferencji
otrzymają certyfikat z 5 punktami edukacyjnymi

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa