Strona główna
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Prezydium ZG 
prezes  prof. dr hab. n. med.  Jerzy T. Marcinkowski
wiceprezes  dr hab. n. med.  Andrzej Wojtyła
wiceprezes  mgr  Hanna Wolska
sekretarz  dr inż.  Jan Sobótka
zastępca sekretrza  lek. med.  Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn
skarbnik  dr n. biol.  Aneta Klimberg
zastępca skarbnika  dr n. biol.  Ewa Ulatowska-Szostak
członek  prof. dr hab. n. med.  Emilia Kolarzyk
członek  dr  Zygmunt Murowaniecki
członek  dr hab. n. med.  Piotr Tyszko
członek  dr hab. n. med.  Alicja Walczak
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa