Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Wspomnienia 

2019-05-31 III Konferencja Ogólnopolska "Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia" w Krakowie 

więcej...

2019-05-23 VI Międzynarodowa Konferencja "Medical Science Pulse" w Opolu 

Tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce  komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych projektów w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, w tym  aspektów prowadzenia badań i ich upowszechniania w środowisku gospodarczym, zagadnień  prawnych oraz dotyczących własności intelektualnej. Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.                 więcej...

2019-04-24 Konferencja pt. „Szczepię się – chronię zdrowie swoje i innych” w Kielcach 

Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Kielcach wraz z Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym organizuje konferencję pt.: „Szczepię się – chronię zdrowie swoje i innych”, która odbędzie się w dniu 24.04.2019 r. w Hotelu Kongresowym Centrum Biznesu w  Kielcach. Konferencja skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek z terenu woj. świętokrzyskiego. więcej...

2019-04-18  

więcej...

2019-04-08 Światowy Dzień Zdrowia 2019 - Oddział PTH w Szczecinie 

8 kwietnia 2019r w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia 2019. Tym razem imprezie przyświecało hasło „ Popularyzowanie Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej". Szczeciński Oddział PTH był jednym z partnerów tej otwartej dla ogółu mieszkańców Szczecina i województwa imprezy, której głównym organizatorem była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne w Szczecinie. Licznie przybyłe osoby zainteresowane (patrz zdjęcia) mogły wysłuchać krótkich informacji m.in. o nowościach z zakresu mobilnej cyfryzacji, w tym ułatwiającej dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i możliwości pozyskania e-recepty. Czynne były liczne stoiska oferujące nieodpłatne pomiary biomedyczne (np. składu ciała, glukozy we krwi, aparaturowe oceny higieny jamy ustnej), czy prezentujące przedmedyczną pomoc ratującą życie. Młodzieży prezentowano także najnowszy video-klip atrakcyjnie nawiązujący do tematu dopalaczy i narkotyków. więcej...

2019-03-21 PTH objęło patronatem konferencję "Technologie w medycynie" 21 marca 2019r. w Warszawie Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia:
"Technologie w medycynie"
21 marca 2019r., Warszawa
Wstęp wolny
wymagana
REJESTRACJA

 
  więcej...

2019-01-21 VI Międzynarodowa Konferencja „Bądź zdrów” 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zapraszają na VI Międzynarodową Konferencję „BĄDŹ ZDRÓW” z okazji 100-lecia istnienia SŁUŻB SANITARNYCH w Polsce w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 120-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2019 r. w Hotelu Biały Dom, ul. Karola Darwina 50 w Paniówkach k. Gliwic.

Rejestracja
Program Konferencji
więcej...

2018-12-11 konferencja „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” - Lublin 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”
Lublin, 11 grudnia 2018 r.

Organizatorzy:
 Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Lublin
Współorganizatorzy:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


więcej...

2018-11-28 Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemom HIV/AIDS i uzależnieniom - Toruń - CK Filmar 

W dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 11.30 w Centrum Konferencyjnym FILMAR w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45 odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemom HIV/AIDS i uzależnieniom. Honorowy patronat nad konferencją przyjął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pan Mikołaj Bogdanowicz. więcej...

2018-11-21 Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem” - Kielce 

21 listopada 2018 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem” ukazujący problem stosowania substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” widziany oczami młodzieży. Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury wystawiono 9 spektakli według autorskich scenariuszy z dziewięciu szkół ponadpodstawowych z woj. świętokrzyskiego. Przedstawienia miały charakter profilaktyczno-edukacyjny. więcej...

2018-11-16 Konferencja "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa"- Lublin 


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka
– problem współczesnego społeczeństwa
Lublin, 16 listopada 2018 r.
więcej...

2018-10-23 Wystawa „100 lat troski o zdrowie Polaków” 

Dnia 23.10.2018 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym została otworzona wystawa „100 lat troski o zdrowie Polaków” dotycząca historii i obecnej działalności NIZP-PZH oraz współpracy z WUM. W otwarciu wzięli udział członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTH. więcej...

2018-10-01 PTH objęło patronat nad programem "Wzorowa łazienka" 


Szkoły podstawowe z szansą na sfinansowanie remontu toalet

Każdy rok szkolny wywołuje pytanie o to, jak przygotowane są szkoły na przyjęcie uczniów. Niezmiennie jednym z problemów jest stan szkolnych toalet. Z ogólnopolskiego badania  przeprowadzonego wśród rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-7 wynika, że blisko co trzeci ankietowany rodzic uważa, że toaleta w szkole jego dziecka nie jest czysta lub nie ma wiedzy na temat jej stanu.
więcej...

2018-06-19 IV Wojewódzka Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Zaszczep się - Bądź zdrów" 

W dniu 19 czerwca 2018 r., w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a odbędzie się IV Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Zaszczep się – Bądź zdrów”. więcej...

2018-06-14 konferencja PIRB: "Systemy dla szpitali i placówek medycznych" - Warszawa 

W dzisiejszych czasach celem nadrzędnym dla kadry zarządzającej szpitali i przychodni jest zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu usług medycznych. Założenia te są realizowane poprzez m.in. racjonalizację wydatków, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia i zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu. Nowatorskie zarządzanie ma na celu uruchomienie prawidłowych mechanizmów wspierających dynamiczny rozwój firmy w przyszłości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zintegrowanych systemów!

Już 14 czerwca w Warszawie zapraszamy wspólnie z ekspertami do udziału w kolejnej edycji konferencji "Systemy dla szpitali i placówek medycznych". więcej...

  123456789of 9  index.php?id_menu_left=120&amp%3Bid_info=35&amp%3Bstr_glowna=2&amp%3Bid_typ_obslugi=7&amp%3Bsub_id_info_d=&amp%3Bid_info_o=0&amp%3Bid_oddz=23&aktualnosciPage=2 index.php?id_menu_left=120&amp%3Bid_info=35&amp%3Bstr_glowna=2&amp%3Bid_typ_obslugi=7&amp%3Bsub_id_info_d=&amp%3Bid_info_o=0&amp%3Bid_oddz=23&aktualnosciPage=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa