Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Sylwetki 

Brak Foto

dr Ahmed Al-Qahtani
Sylwetki

Assistant professor at the faculty of medicine and health sciences in the UAE University, a National Institutes of Health (NIH) scientist for numerous NIH grants for research and development. He is accredited with numerous scientific publications, patents and a longstanding member of the American Association of Immunologists and the president and founder of one of the world leading cosmeceutical companies in the USA.

więcej 

Brak Foto

dr n. o zdr. Beata Bajurna
Sylwetki

Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie (2001)- kierunek: Zarządzanie w Służbie Zdrowia i instytucjach niedochodowych oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2003) -kierunek: Zarządzanie przedsiębiorstwami. Ukończyła studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na wydziale Zarządzania.
Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała w 2012 roku na podstawie dysertacji pt. „Czynniki determinujące efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej”- zbadała następujące czynniki: system wartości, styl kierowania, styl komunikacji i klimat organizacyjny.
Asystent w Katedrze i Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Działalność dydaktyczną prowadzi w zakresie: Organizacji pracy pielęgniarskiej/położniczej, Zarządzania w pielęgniarstwie/ położnictwie, Organizacji opieki nad niepełnosprawnymi.
Współpracuje z kilkoma podmiotami leczniczymi m.in. jako audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością, zajmuje się marketingiem oraz pracą pielęgniarską.
Uczestniczyła w wielu szkoleniach i kursach dokształcających, specjalistycznych, kwalifikacyjnych z tych dziedzin oraz konferencjach międzynarodowych i krajowych jako uczestnik czynny oraz członek komitetu organizacyjnego.
Autorka szeregu publikacji z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, organizacji pracy, efektywności kierowania a także jakości opieki zdrowotnej i opieki pielęgniarskiej. Obecnie te zagadnienia są głównym obszarem jej zainteresowań.
Redaktor Tematyczny- Pielęgniarstwo Polskie- Nauki o Zarządzaniu w Pielęgniarstwie
Członek Rady Redakcyjnej - HYGEA public health
Członek - Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu

powrót

Brak Foto

prof. Sa’eed Halilu Bawa
Sylwetki
 1. Didactic activities: Courses taught – Human Anatomy and Physiology, Nutritional Assessment in Sports, Nutrition in Sports and Fitness, Principles of Dietetics, Medical Nutrition Therapy 1, Advanced Clinical Nutrition
 2. Courses currently under development: Functional Foods, Nutraceuticals and Health Promotion, Nutritional Immunology
 3. First examiner: Principles of Dietetics, Medical Nutrition Therapy 1, Advanced Clinical Nutrition, Nutrition in Sports and Fitness
 4. Second examiner: Nutritional Assessment in Sports, Medical Nutrition Therapy 2, Community Nutrition, Human Anatomy and Physiology, Biochemistry
 5. Academic supervisor: Currently academic supervisor of 12 BSc projects and 3 PhD thesis
 6. Internal examiner to 2 PhD thesis
 7. Research: Conducting research on the impact of diet and nutrition in the prevention and management of chronic non-communicable diseases
 8. Student Advisor at the Faculty of Food and Agriculture
 9. Member of the Appointment and Promotion Committee of the Faculty of Food and Agriculture
 10. Conference planning” 2nd Conference on “Sport Studies and Higher Education: An interdisciplinary Approach”
 11. Conference planning” 2nd International Breadfruit Conference
więcej 

Brak Foto

dr hab. n. med. Przemysław Biliński
Sylwetki

Zastępca i Główny Inspektor Sanitarny w latach 2006-2012, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i zdrowia publicznego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1986 – 1990 pracował jako asystent II Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi gdzie aktualnie pracuje jako Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

więcej 

Brak Foto

dr hab. n. med. Jerzy Bzdęga
Sylwetki

Urodził się 14.08.1942r. w Kaczagórce. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki, Chemii i Astronomii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom magistra chemii uzyskał w 1966 r.

więcej 

1 of 5  index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=842&id_info_o=75&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2 index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=842&id_info_o=75&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=5
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa