Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2010-06-23 Między profilaktyką a medycyną kliniczną 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO
BYDGOSZCZ 2010

pod Honorowym Patronatem J. M. Rektora
Bydgoskiej Szkoły Wyższej
Prof. nadzw. dra hab. SŁAWOMIRA TECŁAWA

„MIĘDZY PROFILAKTYKĄ
A MEDYCYNĄ KLINICZNĄ”

BYDGOSZCZ 15-17 WRZEŚNIA 2010 ROKU

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa