Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2011-01-11 Oświadczenie Zarządu Głownego PTH 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego oświadcza, że w dniu 28 września 2010 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście uniewinnił byłego Prezesa dr n. med. Kazimierza Dragańskiego od zarzucanych czynów, tj. kradzieży komputera oraz innych przedmiotów na szkodę PTH.
Ponadto, w dniu 27 października 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy oddalił apelację Macieja Doruchowskiego w sprawie o uchylenie go z funkcji kuratora do powołania nowych organów PTH. W uzasadnieniu Sąd wyraźnie stwierdził, że powołanie kuratora dla PTH było nieporozumieniem. 
W związku z powyższym Zarząd Główny PTH z satysfakcją przyjmuje fakt oczyszczenia ze wszelkich zarzutów byłego Prezesa dr n. med. Kazimierza Dragańskiego.
Dotychczasowa negatywna ocena pracy ustępującego Zarządu, postrzegana przez pryzmat zarzutów Macieja Doruchowskiego i Ireny Kosińskiej, wobec byłego Prezesa oraz konieczność permanentnego oczyszczania członków PTH z wszelkich zarzutów nie pozwalała na swobodne funkcjonowanie władz PTH oraz działalność statutową.

 Oświadczenie dr n. med. Kazimierza Dragańskiego

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa