Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2007-12-08 Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego 

Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego dniu 8 grudnia 2007 r. było następstwem przeprowadzonej w sierpniu 2007 r. kontroli finansowej przez firmę Audit C-Land Sp. z o.o. Na zebraniu dyrektor firmy, Jan Mroczek, przedstawił informacje i wnioski wynikające z kontroli oraz przeprowadził szkolenie, mające dostosować sprawozdawczość i księgowość oddziałów terenowych do aktualnych przepisów finansowych. Niezależnie od tego, na Zebraniu zostało omówione szereg zagadnień istotnych dla Towarzystwa, a przekraczające kompetencje Prezydium. Zasadnicze zagadnienia dotyczyły Jubileuszu 110 lat Towarzystwa (1898 – 2008).

Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego dniu 8 grudnia 2007 r. było następstwem przeprowadzonej w sierpniu 2007 r. kontroli finansowej przez firmę Audit C-Land Sp. z o.o. Na zebraniu dyrektor firmy, Jan Mroczek, przedstawił informacje i wnioski wynikające z kontroli oraz przeprowadził szkolenie, mające dostosować sprawozdawczość i księgowość oddziałów terenowych do aktualnych przepisów finansowych. Niezależnie od tego, na Zebraniu zostało omówione szereg zagadnień istotnych dla Towarzystwa, a przekraczające kompetencje Prezydium. Zasadnicze zagadnienia dotyczyły Jubileuszu 110 lat Towarzystwa (1898 – 2008). Zaprezentowany został projekt wystawy – 110 lat PTH. Ustalono termin i miejsce sesji Jubileuszowej. Odbędzie się ona w dniu 3 czerwca 2008 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. (tj. Pałacu Staszica) przy ul. Nowy Świat 72. Postanowiono o wznowieniu wydanej w latach 1998-2004 „Hygiei”. Stanowi to dla mnie nowe wyzwanie w roli redaktora naczelnego. Przed, jak i w takcie zebrania, napłynęły propozycje dofinansowania działalności statutowej oddziałów (szkoleń, konferencji). Wcześniejsze zgłoszenie potrzeb i oczekiwań pozwoli pełniej je uwzględnić w preliminarzu wydatków na rok 2008. Termin zebrania zmobilizował nasze wydawnictwa. Uczestnicy Zjazdu otrzymali od dawna oczekiwany IV tom „Higienistów polskich” („Higieniści Wojskowi”) jak również dwa kalendarze ścienne, kalendarz książkowy z logo PTH.

Kazimierz Dragański Prezes PTH.

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa