Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2013-06-13 Jubileusz 90-lecia profesora Macieja Demela 


Od lewej prof. Jerzy T. Marcinkowski - prezes PTH, od prawej prof. Maciej Demel

 

Dnia 13 czerwca 2013 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin pierwszego profesora nauk o kulturze fizycznej, dr hab. n. hum. lekarza dr h. c. Macieja Demela. W przygotowaniach do tego Jubileuszu wiodącą była rola Pani prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej, która w programie spotkania zatytułowanym „Zasługi prof. dr hab. Macieja Demela dla nauk o kulturze fizycznej, edukacji zdrowotnej i pedagogiki zdrowia” umieściła następujące referaty: prof. dr hab. Tadeusz Maszczak – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, prof. dr hab. Irena Celejowa – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (referat odczytała dr Maria Pułtorak), prof. dr hab. Marian Kapica – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (referat odczytała prof. Barbara Woynarowska).  Po tych wystąpieniach uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji video zatytułowanej „Poprawki historyczne” w której wystąpił Jubilat prof. dr hab. Maciej Demel. Nagrania tej prezentacji dokonał mgr Jakub Żbikowski.

 

 

Od lewej prof. Jerzy T. Marcinkowski, drugi od lewj prof. Andrzej Grzybowski, trzeci od lewej dr hab. Andrzej Wojtyła - v-ce prezes PTH

Od lewej prof. Andrzej Grzybowski, drugi od lewej dr hab. Andrzej Wojtyła, trzecia od lewej dr Aneta Klimberg -skarbnik PTH, czwarta od lewej mec. Justna Nowakowska

Prof. Barbara Woynarowska przedstawiła ozdobny album – księgę z licznymi życzeniami dla Jubilata a w imieniu Prezydium ZG PTH prof. dr hab. Andrzej Grzybowski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) wraz z wiceprezesem dr med. Andrzejem Wojtyłą adres ozdobny dla Jubilata. Bardzo ciepłe były wystąpienia prof. dr hab. Andrzeja Grzybowskiego i prof. dr hab. Henryka Kirschnera (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Pani prof. UJK dr hab. Bożena Zawadzka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) wspominała prof. Demela jako promotora Jej rozprawy doktorskiej. Szczególną radość Jubilatowi sprawiło wystąpienie wnuka jednego ze studentów dostojnego Jubilata (Płk. dr Czesława Popika), który mówił o szacunku aktualnych studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie dla dorobku naukowego prof. Macieja Demela.

Następnego dnia, 14 czerwca 2013 roku, odbyła się niezwykle miła rozmowa Jubilata w Jego prywatnym mieszkaniu z prezesem PTH prof. Jerzym T. Marcinkowskim i dyrektorem biura PTH magistrem Jakubem Żbikowskim, podczas której Jubilat przedstawił ważne fakty związane z historią PTH, warte osobnej publikacji.

Jerzy T. Marcinkowski

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa