Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2015-09-16 Konferencja naukowo – szkoleniowa na temat zakażeń szpitalnych - Toruń 

W dniu 16 września 2015 r. w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. zakażeń szpitalnych.
Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Patronat honorowy przyjął Pan Jerzy Kasprzak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Bydgoszczy, który zaprezentował również „Sytuację epidemiologiczną w zakresie zakażeń szpitalnych w województwie kujawsko – pomorskim”.

Wykład nt. „Monitorowania zakażeń szpitalnych” przedstawił dr n. med. Aleksander Deptuła z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, konsultant wojewódzki  w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Konferencja skierowana była głównie do środowiska medycznego, cieszyła się dużym powodzeniem, wywołała żywą dyskusję wśród zebranych, a także zainteresowanie mediów. Zgromadziła ok. 100 uczestników – m. in. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz pracowników służby zdrowia.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa