Strona główna
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-10-11 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem AKTUALNE ZAGROŻENIA ZDROWOTNE w Warszawie 

W dniu 11.10.2016 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (siedziba PAN) odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem „Aktualne zagrożenia zdrowotne” zorganizowana pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Marka Posobkiewicza.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Higieniczne, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. więcej...

2016-10-05 IV Międzynarodowa Konferencja "Bądź zdrów" w Hucisku w dniach 3-5.10.2016 r. 

W dniach 3-5 października 2016 r. w Hucisku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” zorganizowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Główny Inspektor Sanitarny, p. Marek Posobkiewicz oraz Wojewoda Śląski, p. Jarosław Wieczorek, patronat naukowy: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, patronat medialny: prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski Redaktor Naczelny Wydawnictw PTH. więcej...

2016-09-30 Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu! 

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne zapraszają do udziału w konkursie pod hasłem "Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!".

Dbasz o zdrowie? A może jesteś miłośnikiem fotografii i nie rozstajesz się ze smartfonem? Połącz obie pasje! Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!
Weź udział w konkursie! To bardzo proste!
więcej...

2016-09-26 Konferencja naukowo – szkoleniowa w Toruniu 

W dniu 26 września 2016 r. o godz. 11.30 w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45 odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa poświęcona środkom zastępczym, tzw. „dopalaczom”. więcej...

2016-09-01 Akcja i konkurs „FluManiak 2016” 

Gra na urządzenia mobilne o nazwie FluMania powstała w ramach społecznej akcji informacyjnej na rzecz profilaktyki grypy , jako narzędzie edukacji, które dzięki nowoczesnej i atrakcyjnej formule może efektywnej docierać z wartościowymi treściami do społeczeństwa.

Celem gry oraz akcji i konkursu FluManiak 2016 jest promocja profilaktyki grypy, a w szczególności ograniczanie negatywnych skutków grypy. Zadaniem graczy jest opanowanie epidemii grypy rozprzestrzeniającej się w mieście poprzez szczepienia pacjentów z grup ryzyka powikłań pogrypowych. więcej...

2016-08-03 Kłopotliwe i niebezpieczne ośmiorniczki 

Zachęcam do przeczytania załączonego artykułu „Kłopotliwe i niebezpieczne ‘ośmiorniczki’ na oddziałach noworodkowych” autorstwa dr nauk o zdrowiu, mgr piel. Aliny Roszak z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Po wizycie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zespól personelu z Oddziału Patologii Noworodka rozwiał moje obawy. Według aktualnie obowiązujących standardów zaleca się jak najwcześniejsze skolonizowanie flory bakteryjnej matki z noworodkiem. Matka ma prawo przebywać z nim, dotykać go, głaskać - z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad higieny. To samo dotyczy ośmiorniczki, która powinna być dobrze wyprana i wysuszona. Dużo większym zagrożeniem na tych oddziałach mogą być zakażenia szczepami szpitalnymi na ogół opornymi na antybiotyki. Reasumując, należy w takiej sytuacji rozważyć stosunek zysku do ryzyka.

dr Jerzy Staszczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii w województwie świętokrzyskim, Oddział PTH w Kielcach
Artykuł

  więcej...

2016-07-01 Przedłużenie czasu trwania konkursu "Oddal to" do 30 września Organizatorzy konkursu fotograficznego "Oddal to" podjęli decyzję o przedłużeniu czasu trwania konkursu. Prace można zgłaszać do 30 września 2016 r. Zapraszamy do udziału! więcej...

2016-06-09 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia – pierwszy krok do zdrowia” 

W dniu 9 czerwca 2016 r. w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem: „Szczepienia – pierwszy krok do zdrowia”, której organizatorami byli: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląska Izba Lekarska oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne – Oddział Śląski.
Celem Konferencji była promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Spotkanie adresowane było głównie do lekarzy i pielęgniarek POZ. Uczestników przywitała lek. med. Urszula Mendera-Bożek – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz dr n. med. Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. więcej...

2016-06-07 Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu! 

Cover artGłówny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne zapraszają do udziału w konkursie pod hasłem "Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!".

Dbasz o zdrowie? A może jesteś miłośnikiem fotografii i nie rozstajesz się ze smartfonem? Połącz obie pasje! Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!
Weź udział w konkursie! To bardzo proste! więcej...

2016-05-21 Biała Sobota - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie
Europejski Tydzień Walki z Rakiem
Biała Sobota, dn. 21 maja 2016 r.
W Polsce każdego roku notuje się 155 tysięcy zachorowań i 93 tysiące zgonów z powodu nowotworów. Połowie z tych zachorowań można zapobiec wprowadzając stosunkowo proste zmiany w swoim stylu życia. Opisane są one w formie zaleceń w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych – Białą Sobotę. Odbędzie się ona 21 maja 2016 r. w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w godzinach między 9.00 a 14.00. więcej...

2016-05-18 II Konferencja Naukowa Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo – teraźniejszość – przyszłość 

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Pedagogika zdrowia.
Dziedzictwo – teraźniejszość – przyszłość


pod patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Jacka Semania więcej...

2016-05-12 III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni - Opole - 12-13 maja 2016 r. 

III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni
Granty i projekty naukowe – od aplikacji do finansowania

Celem Konferencji jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia projektów naukowych oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w procesie ubiegania się o finansowanie projektów naukowych przez studentów (młodych naukowców),  pracowników szkół wyższych i innych jednostek naukowych, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza źródeł finansowania badań naukowych dostępnych w Polsce. więcej...

2016-04-21 Konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca szczepień ochronnych w Toruniu 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” sp. z o.o. w Toruniu odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa dotycząca szczepień ochronnych.

Patronat honorowy nad konferencją przyjął Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, natomiast patronaty medialne Telewizja Toruń i Dziennik Nowości. więcej...

2016-04-01 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym wraz z Katedrą Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Federacja Towarzystw Medycyny Manualnej w Polsce,  zapraszają na VII Międzynarodową Konferencję Naukową

Odbędzie się ona w dniach 1-2 kwietnia 2016 roku w Pałacu Jaśminowym w Batorowie.

Mamy nadzieję na zgromadzenie w jednym miejscu i w tym samym czasie specjalistów medycyny klasycznej oraz medycyny czynnościowej wokół tematu głównego:

BÓLE I INNE OBJAWY CHOROBOWE ODCZUWANE W OBRĘBIE GŁOWY, TWARZY,

POŁĄCZENIA GŁOWOWO-SZYJNEGO, EPIDEMIOLOGIA, PATOGENEZA, DIAGNOSTYKA, TERAPIA


Komunikat VII Konferencji PTTMMH:
Streszczenia wystąpień i warsztatów: http://pttmmh.pl/wystapienia/
Szczegółowe informacje: http://pttmmh.pl/konferencje/oplaty/
Informacje dodatkowe

 
  więcej...

2016-03-15 Dopalacze – czym są i jak działają 

„Dopalacze – czym są i jak działają”  szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej województwa opolskiego.
W dniu 15 marca 2016 r. w Opolu, w auli  Wyższej Szkoły Bankowej odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych województwa opolskiego: „Dopalacze – czym są i jak działają”. Zarząd Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego został poproszony przez  Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o współorganizację  spotkania o ww. tematyce.
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy na temat środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, form i postaci występowania, sposobów dystrybucji, wpływu na zdrowie i życie oraz instrumentów prawnych ograniczania dostępności tzw. „dopalaczy”.
Rangę spotkania podniosła obecność ppłk Leszka Czereba, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu oraz Pani Agnieszki Górniak-Czarneckiej, Inspektor Wojewódzki Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas szkolenia zostały przedstawione następujące tematy: więcej...

  index.php?aktualnosciPage=1 index.php?aktualnosciPage=2 12345678of 8  index.php?aktualnosciPage=4 index.php?aktualnosciPage=8
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa