Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Konferencje 
 
 
2013-04-18  Zdrowie publiczne - wybrane aspekty
2013-04-17  Konferencja „Higiena podstawą bezpiecznej opieki” w Opolu
2012-10-22  Konferencja „Aktualne zagrożenia zdrowotne” 11.10.2012 r. - Warszawa, Pałac Staszica
2012-10-11  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Aktualne zagrożenia zdrowotne”
2012-10-11  Aktualne zagrożenia zdrowotne
2012-10-11  Aktualne zagrożenia zdrowotne
2012-09-14  Nowości w badaniach nad chorobą Huntingtona
2012-09-07  XV Ogólnopolski Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona
2012-08-16  Przeciwdziałanie marginalizacji ludzi starych
2012-06-21  Nowości w badaniach nad chorobą Huntingtona
2012-06-06  Konferencja naukowo-szkoleniowa "Zdrowie publiczne-wybrane aspekty"
2012-06-04  PROBLEMY BADAWCZE I DYDAKTYCZNE W MED. PREWENCYJNEJ
2012-05-17  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zdrowie publiczne–wybrane aspekty”
2012-05-17  „ZDROWIE PUBLICZNE – WYBRANE ASPEKTY”
2012-05-08  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ŻYWIENIE A ZDROWIE
2012-04-24  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie a zdrowie"
2012-04-24  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie a zdrowie"
2012-04-24  Żywienie a zdrowie
2012-03-08  Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu
2011-11-25  Przemoc a psychospołeczne aspekty zdrowia rodziny
      index.php?amp%3Bamp%3Bid_info=3&amp%3Bamp%3Bstr_glowna=2&amp%3Bamp%3Bid_typ_obslugi=17&amp%3Bamp%3Bsub_id_info_d=&amp%3Bamp%3Bid_info_o=0&amp%3Bamp%3Bid_oddz=23&amp%3BaktualnosciPage=4&id_aktual=169&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=1 index.php?amp%3Bamp%3Bid_info=3&amp%3Bamp%3Bstr_glowna=2&amp%3Bamp%3Bid_typ_obslugi=17&amp%3Bamp%3Bsub_id_info_d=&amp%3Bamp%3Bid_info_o=0&amp%3Bamp%3Bid_oddz=23&amp%3BaktualnosciPage=4&id_aktual=169&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=6   1 2 3 4 5 6 7 8 9  index.php?amp%3Bamp%3Bid_info=3&amp%3Bamp%3Bstr_glowna=2&amp%3Bamp%3Bid_typ_obslugi=17&amp%3Bamp%3Bsub_id_info_d=&amp%3Bamp%3Bid_info_o=0&amp%3Bamp%3Bid_oddz=23&amp%3BaktualnosciPage=4&id_aktual=169&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=8 index.php?amp%3Bamp%3Bid_info=3&amp%3Bamp%3Bstr_glowna=2&amp%3Bamp%3Bid_typ_obslugi=17&amp%3Bamp%3Bsub_id_info_d=&amp%3Bamp%3Bid_info_o=0&amp%3Bamp%3Bid_oddz=23&amp%3BaktualnosciPage=4&id_aktual=169&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa