Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Sylwetki 

Brak Foto

prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowa
Sylwetki

Prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowa ur. 20 lipca 1917 r. w Krakowie. Studiowała wychowanie fizyczne i biologię. Uzyskała dyplomy Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) i Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Jest specjalistką w zakresie higieny, promocji zdrowia i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia sportowców.

więcej 

Brak Foto

prof. dr Ivan Cinzar
Sylwetki

Ph.D., D.Sc., Associate Professor; born: June 7th, 1938, Novaky, Slovak Republic Affiliation: Slovak Medical University, Faculty of Public Health, Limbova 12, 83301 Bratislava,

więcej 

Brak Foto

Patricia Fobair
Sylwetki

Patricia Fobair (Palo Alto, California, USA) is a licensed clinical social worker with a master's in public health. In 1970's, she began developing patient groups for the psychoeducation of cancer patients, which helped reduce the stress from trauma of being diagnosed and treated for cancer.

więcej 

Brak Foto

dr n. med. Anna Galęba
Sylwetki

Doktor nauk medycznych, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. W 2005 r. ukończyła Wydział Lekarski I na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W tym samym okresie odbyła staże i stypendium zagraniczne, m.in.: w Niemczech i na Białorusi. Prowadziła zajęcia z Dermatologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (2005-2006) przy współpracy z prof. Z. Adamskim. W 2008 roku z wyróżnieniem ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie, uzyskując tytuł Lekarza Medycyny Estetycznej oraz z wynikiem bardzo dobrym ukończyła podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczęła badania w pionierskiej pracy doktorskiej z zakresu medycyny estetycznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2011 r. Członek Rady Redakcyjnej - Hygea Public Health i Problemy Higieny i Epidemiologii.

więcej 

Brak Foto

dr Paweł Goryński
Sylwetki

Urodził się w Warszawie w 1943 roku. Ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją antropologia.

więcej 

index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=1 index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=1 2 of 5  index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=3 index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=5
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa