Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Sylwetki 

Brak Foto

prof. dr med. Stanisław Sobotka
Sylwetki

Associate Professor, Neurosurgery E-mail: stanislaw.sobotka@mountsinai.org

więcej 

Brak Foto

lek. med. Jerzy Staszczyk
Sylwetki

Ur. 9 IX 1945 w Końskich, woj. świętokrzyskie. W 1963 r. ukończył Liceum Ogólno¬kształcące w Końskich i rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, które ukończył w 1969 r. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia ukończył w 2004 r. Posiada specjalizację z zakresu: okulistyki, od 1977 r.; epidemiologii wojskowej, od 1985 r.; wojskowej medycyny morskiej, od 1994 r.

więcej 

Brak Foto

dr hab. n. med. Piotr Tyszko
Sylwetki

Doktor habilitowany nauk medycznych, kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej w Instytucie Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

więcej 

Brak Foto

prof. dr hab. med. Jan E. Zejda
Sylwetki

Urodzony w 1953 roku w Łodzi, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (1982 rok) i w dziedzinie zdrowia publicznego (2005 rok).

więcej 

index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=846&id_info_o=79&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=1 index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=846&id_info_o=79&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=4 5 of 5 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa