Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Konferencje 
 
 
2017-04-03  Lepiej szczepić niż chorować
2017-03-31  Panel w NIK nt. zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
2016-12-12  "Nowe unijne regulacje prawne w ddd jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego" w Toruniu
2016-12-07  Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. HIV/AIDS, uzależnień, dopalaczy - Toruń - 7 grudnia 2016 r.
2016-12-01  Projekt „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!” w województwie śląskim
2016-11-03  Konferencja: Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne? w Bydgoszczy
2016-10-11  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem AKTUALNE ZAGROŻENIA ZDROWOTNE w Warszawie
2016-10-05  IV Międzynarodowa Konferencja "Bądź zdrów" w Hucisku w dniach 3-5.10.2016 r.
2016-09-30  Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!
2016-09-26  Konferencja naukowo – szkoleniowa w Toruniu
2016-08-03  Kłopotliwe i niebezpieczne ośmiorniczki
2016-06-09  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia – pierwszy krok do zdrowia”
2016-05-21  Biała Sobota - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2016-05-18  II Konferencja Naukowa Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo – teraźniejszość – przyszłość
2016-05-12  III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni - Opole - 12-13 maja 2016 r.
2016-04-21  Konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca szczepień ochronnych w Toruniu
2016-04-01  VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
2016-03-15  Dopalacze – czym są i jak działają
2016-02-18  "ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ" NA HEALTH CHALLENGES CONGRES
2015-12-01  Światowy Dzień AIDS
      index.php?sub_id_info_d=&id_info_o=0&adresy_oddzial_adres_oddzPage=2&id_aktual=158&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=1 index.php?sub_id_info_d=&id_info_o=0&adresy_oddzial_adres_oddzPage=2&id_aktual=158&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=4   1 2 3 4 5 6 7 8 9  index.php?sub_id_info_d=&id_info_o=0&adresy_oddzial_adres_oddzPage=2&id_aktual=158&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=6 index.php?sub_id_info_d=&id_info_o=0&adresy_oddzial_adres_oddzPage=2&id_aktual=158&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa