2022-02-16   Czystsze powietrze dla lepszego zdrowia w Polsce – kto, co, jak i dlaczego?

 

Czystsze powietrze dla lepszego zdrowia w Polsce – kto, co, jak i dlaczego?

Data: 16 lutego 2022 - Godz.: 10:00 – 13:30 CET

 

Biuro Krajowe Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH - PIB oraz Ministerstwem Zdrowia zapraszają na spotkanie dotyczące jakości powietrza i zdrowia.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

W trakcie spotkania przedstawione zostaną nowe opracowania i narzędzia WHO, w szczególności:

  • najnowsze globalne wytyczne WHO o jakości powietrza
  • zastosowanie i rola wytycznych WHO w kształtowaniu europejskiej polityki czystego powietrza  
  • wskazania WHO dotyczące interwencji ograniczających wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
  • polska wersja systemu AirQ+ do ilościowej oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczeń w określonej populacji
  • korzyści zdrowotne współdziałania dla poprawy jakości powietrza i ograniczenia zmian klimatu.Przedmiotem spotkania będzie też sytuacja w Polsce i działania podejmowane dla ograniczenia wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, w tym:

  • szacowane skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczenia powietrza z różnych źródeł  
  • jakość powietrza atmosferycznego w Polsce  
  • krajowe i regionalne plany działań dla poprawy jakości powietrza
  • działania lokalne i regionalne – doświadczenia polskich alertów smogowych   
  • rola środowiska medycznego w działaniach na rzecz klimatu i jakości powietrza.  

 

Adres do korespondencji:

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia

World Health Organization in Poland

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warsaw

Tel.: +48 226359496  Email address: eurowhopol@who.int