2018-12-11   konferencja „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” - Lublin

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”
Lublin, 11 grudnia 2018 r.

Organizatorzy:
 Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Lublin
Współorganizatorzy:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


 

Celem Konferencji będzie prezentacja wyników badań i doświadczeń zawodowych naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów dotyczących problemów higieny i epidemiologii w kraju i za granicą. Zaproszeni prelegenci wprowadzą uczestników Konferencji w problematykę sytuacji zdrowotnej Polaków, natomiast uczestnicy sesji ustnej i posterowej będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań własnych. Zapraszamy również członków studenckich kół naukowych do wygłoszenia prac w sesji studenckiej.


Prace zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w formie Książki Streszczeń, dodatkowo będzie możliwość publikacji pełnych prac w monografii pokonferencyjnej lub w recenzowanych czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.

 

Tematyka Konferencji:
• Aktualne problemy higieny i epidemiologii w Polsce
• Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom
• Zagrożenia środowiskowe i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji
• Higiena jamy ustnej i choroby narządu żucia
• Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie
• Choroby odzwierzęce i ich profilaktyka
• Zaburzenia psychiczne i profilaktyka uzależnień
• Higiena żywności i żywienia
• Choroby cywilizacyjne
• Varia

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-phie.pl/