2019-09-24   Obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w Opolu

W dniu 24.09.2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce, zorganizowana przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Opolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Panią Violettę Porowską – Wicewojewodę Opolskiego. W trakcie spotkania Pani dr Anna Matejuk – Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, przedstawiła zaproszonym gościom rys historyczny Służb Sanitarnych, a prof. Krzysztof Simon przybliżył współczesne zagrożenia epidemiologiczne. Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, które zostały wręczone przez Pana Ministra Grzegorza Hudzika – Zastępcę Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Panią Violettę Porowską – Wicewojewodę Opolskiego. Prezes PTH Aneta Klimberg i Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Minister Grzegorz Hudzik wręczyli również odznaczenia przyznane przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.