2016-12-07   Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. HIV/AIDS, uzależnień, dopalaczy - Toruń - 7 grudnia 2016 r.

W dniu 7 grudnia 2016 r. o godz. 11.30 w Centrum Targowym PARK w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 3 odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa poświęcona problemom HIV / AIDS i uzależnieniom, w tym środkom zastępczym, tzw. „dopalaczom”.

Organizatorami konferencji byli:

  • Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Toruńsko – Włocławski;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu;
  • Urząd Miasta Torunia – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Wykład pt. „HIV nie wybiera – Ty możesz” przedstawiła p. Maria Rogalewicz – główny specjalista w ośrodku informacji Krajowego Centrum ds. AIDS. Temat „Ryzyko zakażenia HIV a używanie substancji psychoaktywnych”  omówił p. Andrzej Olczyk, terapeuta uzależnień, (Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”, Akademia Pozytywnych Zmian w Toruniu).

Na konferencję przybyli zaproszeni pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, przedstawiciele instytucji i władz lokalnych oraz młodzież i pedagodzy ze szkół ponadgimnazjalnych w Toruniu i powiecie toruńskim. Uczestnicy konferencji poszerzyli lub nabyli wiedzę na temat HIV / AIDS oraz w zakresie  wpływu alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, w tym „dopalaczy” na zdrowie człowieka.

W konferencji uczestniczyło 170 osób.