2015-09-16   Konferencja naukowo – szkoleniowa na temat zakażeń szpitalnych - Toruń

W dniu 16 września 2015 r. w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. zakażeń szpitalnych.
Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Patronat honorowy przyjął Pan Jerzy Kasprzak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Bydgoszczy, który zaprezentował również „Sytuację epidemiologiczną w zakresie zakażeń szpitalnych w województwie kujawsko – pomorskim”.

Wykład nt. „Monitorowania zakażeń szpitalnych” przedstawił dr n. med. Aleksander Deptuła z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, konsultant wojewódzki  w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Konferencja skierowana była głównie do środowiska medycznego, cieszyła się dużym powodzeniem, wywołała żywą dyskusję wśród zebranych, a także zainteresowanie mediów. Zgromadziła ok. 100 uczestników – m. in. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz pracowników służby zdrowia.