2010-11-23   Współczesne zagrożenia chorobami zakaźnymi

XIII Konferencja Współczesne zagrożenia chorobami zakaźnymi 23 listopada 2010, Gorzów Wlkp.


W dniu 23 listopada 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się XIII Konferencja z cyklu „Człowiek-Środowisko-Zdrowie”, pod tytułem „Współczesne zagrożenia chorobami zakaźnymi”. Wspomniany cykl konferencji, dotyczących szeroko rozumianego zdrowia publicznego, organizowany jest od 1998 r. przez Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Higienicznego wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.
W gronie odbiorców konferencji znaleźli się, poza członkami PTH, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
Konferencję zaszczycił swoją obecnością Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego - Prof. UM dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski, który wystąpił także w roli prelegenta z tematem „Sztuka w szpitalach jako element higieny psychicznej”. Temat ten cieszył się dużym zainteresowaniem, podobnie jak przedstawiony przez Prof. dr hab. med. Annę Boroń-Kaczmarską referat „Przewlekłe zakażenia wirusowe jako problem społeczny”.
Pozostałe tematy zaprezentowały: dr Beata Szyszka-Jedrachowicz („Aktualne zagrożenia chorobami tropikalnymi.
Szczepienia w podróżach międzynarodowych”) oraz mgr Jolanta Owsińska („Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem grypy”). Duża frekwencja a także żywa dyskusja dotycząca problematyki współczesnych zagrożeń chorobami zakaźnymi świadczy
o trafności wyboru tematu oraz potrzebie stałej edukacji w tym zakresie zarówno personelu medycznego jak i ogółu społeczeństwa.


Przewodnicząca
Oddziału w Gorzowie Wlkp.
Polskiego Towarzystwa Higienicznego dr n. med. Jolanta Świderska-Kopacz