2012-04-24   Żywienie a zdrowie

Konferencja naukowo-szkoleniowa
Żywienie a zdrowie


W dniu 24 kwietnia 2012 r. w Centrum Konferencyjnym „Biznes Park” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo- szkoleniowa pod hasłem „Żywienie a zdrowie”. Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Patronat honorowy nad Konferencją objął Pan Jerzy Kasprzak - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.
Licznie zebranych uczestników powitała Hanna Wolska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Wiceprezes Zarządu Głównego PTH oraz Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego PTH. Następnie w imieniu zaproszonych na konferencję gości głos zabrał dr Sławomir Badurek - wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.
W dalszej części spotkania prezentację „Zespół metaboliczny - epidemia XXI wieku” przedstawiła mgr Bogumiła Drzycimska-Tatka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
Informację nt. realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” zaprezentowała mgr Ewa Nowak-Wąsicka z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Toruniu.
Niezwykle interesujący wykład „Dieta DASH - a profilaktyka chorób układu krążenia. Nutrigenomika -a personalizacja zaleceń żywieniowych” - wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Nowicka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Konferencję zakończyły liczne pytania kierowane do wykładowców. Dyskusja pomiędzy uczestnikami potwierdziła, że konieczne jest wzmocnienie działań edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia, a szczególnie stosowania zasad prawidłowego żywienia.
Mająca charakter otwarty Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zgromadziła około 130 uczestników- m.in. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków PTH, szkolnych koordynatorów programu „Trzymaj Formę” oraz grono pedagogiczne i młodzież ze Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu.


Hanna Wolska