2011-04-13   Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. szczepień ochronnych - Toruń

W dniu 13 kwietnia 2011 r. w Centrum Konferencyjnym „Biznes Park” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. szczepień ochronnych.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Pan Jerzy Kasprzak.

Konferencja została wspólnie zorganizowana przez Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu oraz  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Licznie zebranych gości powitała gospodyni konferencji – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu Pani Hanna Wolska.

Następnie w zastępstwie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Pana Jerzego Kasprzaka, głos zabrał dr Mirosław Suwik.

Swoje wystąpienie poświęcił realizacji programu szczepień w województwie kujawsko – pomorskim.

W dalszej części spotkania zebrani wysłuchali niezwykle ciekawego wykładu Pana Doktora Pawła Grzesiowskiego, Dyrektora Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Konsultanta w zakresie zakażeń szpitalnych - „Skuteczność i bezpieczeństwo szczepień ochronnych w świetle aktualnej wiedzy medycznej”.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zawodowo związanymi z higieną i ochroną zdrowia.

Bardzo cieszy, że tematyka konferencji zachęciła do przybycia rodziców, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci. Dało im to okazję do zweryfikowania swoich poglądów podczas gorącej dyskusji, która wywiązała się na zakończenie spotkania.