2006-01-01   Wchodzimy w dorosłość bez nałogów”.

 

W 2005 r. zrealizowaliśmy program edukacyjny dotyczący tematyki uzależnień oraz AIDS pt. „ Wchodzimy w dorosłość bez nałogów”. Powyższe zadanie było realizowane poprzez prowadzenie 40 godzin zajęć warsztatowych z uczniami 5 szkół ponadgimnazjalnych (231 uczestników). Opracowaliśmy i wysłaliśmy do szkół wyniki z realizacji tego programu edukacyjnego (przeanalizowano 693 ankiety przed realizacją programu oraz 714 ankiet po realizacji programu).
Przeprowadziliśmy również psychoedukację kadry kierowniczej i pracowników inspekcji sanitarnej oraz członków naszego towarzystwa związaną z prawidłowymi relacjami interpersonalnymi pomiędzy pracownikami i zapobieganiem stresom (cykl zajęć pt.: „Stres a praca”, „Jak radzić sobie ze stresem”, „Po co mi satysfakcja życiowa?”, „Jak nie ja to kto –kim jestem?”).