2009-06-19   Konferencja naukowo – szkoleniowa

 

Dnia 19 czerwca 2009r. w Toruniu odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa w Oddziale Włocławsko-Toruńskim PTH.
Wykładowcami byli:
  • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Kierownik Zakładu Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - ,,Zobaczyć niewidzialne, czyli .łączone techniki separacyjne w oznaczaniu mikroorganizmów i biomarkerów dla potrzeb diagnostyki medycznej".
  • Dr n. med. Elżbieta Strawińska, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno -Zakaźnego w Toruniu - ,,Grypa".
Organizatorami spotkania byli: Oddział Toruńsko - Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Toruniu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.
Uczestnikami byli członkowie towarzystw, pracownicy inspekcji sanitarnej, pracownicy służby zdrowia a także osoby zainteresowane tematem. Konferencja zgromadziła liczne grono słuchaczy, a poruszana tematyka wzbudziła żywe zainteresowanie.
 
 
 
 
Hanna Wolska