Brak Foto  

lek. med. Jerzy Staszczyk

 

Ur. 9 IX 1945 w Końskich, woj. świętokrzyskie. W 1963 r. ukończył Liceum Ogólno¬kształcące w Końskich i rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, które ukończył w 1969 r. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia ukończył w 2004 r. Posiada specjalizację z zakresu: okulistyki, od 1977 r.; epidemiologii wojskowej, od 1985 r.; wojskowej medycyny morskiej, od 1994 r.
Staż podyplomowy odbywał w 2 Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu stażu, w 1971 r. rozpoczął służbę w Jedno¬stce Wojskowej 3417 w Kielcach, na stanowisku dowódcy kompanii medycznej, a od 1977 r. został szefem służby zdrowia tej brygady. Od 1981 r. pracował w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej na stanowisku zastępcy kierownika, a od 1990 r. kierownika tejże przychodni. W roku 1984 przez okres sześciu miesięcy pełnił służbę jako szef służby zdrowia Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF na Wzgórzach Golan. Wojskową służbę zawodową zakończył 1998 r. w stopniu pułkownika. W latach 1998 – 2003 pracował w Branżowej Kasie Chorych jako kierownik działu zamiejsco¬wego. Od 2003 r. do chwili obecnej pracuje w Narodowym Funduszu Zdrowia, na sta¬nowisku Zastępcy Dyrektora do spraw Służb Mundurowych Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego tegoż Funduszu. Od grudnia 2004 r. do lipca 2007 r. pełnił funkcję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.
Jerzy Staszczyk poza pracą zawodową aktywnie pracuje społecznie. Jest członkiem kilku stowarzyszeń:

  • Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie od 2005 r. pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Okręgowego w Kielcach;
  • Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, gdzie od 2004 r. jest przewodniczącym Oddziału Świętokrzyskiego;
  • Polskiego Towarzystwa Higienicznego, od 2005 r. przewodniczący Oddziału Kieleckiego, a od marca 2006 r. wiceprezes Zarządu Głównego tegoż Towarzystwa;
  • Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego jest członkiem-założycielem od 1990 r.
  • w Wojskowej Izbie Lekarskiej dwukrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w następnej kadencji był Sekretarzem Rady Lekarskiej, a od dwóch kadencji jest Skarbnikiem tejże Izby.

Jerzy Staszczyk posiada liczne odznaczenia państwowe m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Przez wiele lat uprawia sport: siatkówkę i narciarstwo.