Szukaj


Pomoc

Instrukcja dla recenzentów

Po zalogowaniu na Platformę Redakcyjną proszę wybrać w głównym pasku menu zakładkę prace, a następnie recenzje.
Pojawi się tabela z listą artykułów do recenzji wraz z odnośnikiem do widoku całego artykułu oraz z możliwością rezygnacji z recenzowania (po zaznaczeniu pola w kolumnie „nie podejmuje się recenzowania” i zapisaniu wyboru).

Recenzja odbywa się dwuetapowo

Przystępując do recenzji proszę kliknąć w tytuł pracy (element aktywny), w wierszu poniżej tytułu zobaczymy zakładki:
Treść recenzji – pojawi się lista trzech pytań wstępnych z możliwością odpowiedzi TAK lub NIE. Po dokonaniu oceny prosimy o zapisanie odpowiedzi przyciskiem „Zapisz” znajdującym się poniżej ocen. W przypadku przynajmniej jednej negatywnej oceny praca nie będzie kierowana do dalszej szczegółowej recenzji uzyskując tym samym najniższą z możliwych ocen. Jeżeli wszystkie odpowiedzi będą pozytywne, pojawi się dodatkowa zakładka Recenzja.
Widok artykułu – jednolity tekst
Edycja artykułu – w tej zakładce można wydrukować artykuł; wprowadzanie zmian przez recenzenta nie zmienia treści artykułu wprowadzonego przez autora na platformę, na wniosek recenzenta Redakcja może przekazać autorowi poprawioną treść pracy;

Przystępując do drugiego etapu recenzowania, w wierszu poniżej tytułu zobaczymy zakładki:
Treść recenzji – podgląd recenzji, która trafi do autora; uzupełniana jest etapowo w miarę wykonywania recenzji
Widok artykułu – jednolity tekst
Edycja artykułu – wprowadzanie zmian przez recenzenta nie zmienia treści artykułu wprowadzonego przez autora na platformę, na wniosek recenzenta Redakcja może przekazać autorowi poprawioną treść pracy; w tej zakładce można również wydrukować artykuł
Recenzja
W celu wykonania recenzji proszę wybrać ostatnią zakładkę Recenzja. W tabeli Ocena cząstkowa zobaczymy (w centralnej części) polecenie Dodaj nowy – klikając generujemy kolejne pytania recenzji. Po lewej stronie widzimy oceniany fragment pracy. Po prawej stronie znajduje się pytanie, poniżej okno, w które należy wpisać swoje uwagi (przynajmniej trzy znaki), a następnie przyznać punkty od 0 do 5, gdzie "0" ocena najniższa, a "5" - ocena najwyższa) . Ocenę zatwierdzamy poleceniem Dodaj. System po zatwierdzeniu wraca do widoku ocen cząstkowych. Polecenie Dodaj nowy pojawia się zawsze pod pytaniami, każde kliknięcie generuje kolejne pytanie.
Możemy edytować dowolne zatwierdzone już pytanie, klikając w jego numer (krok) w tabeli z ocenami cząstkowymi.
Po odpowiedzi na ostatnie pytanie pojawi się element aktywny recenzja gotowa do zatwierdzenia. Potwierdzenie tego polecenia jest ostateczne. Recenzja jest niezwłocznie przesyłana przez system do autora pracy.
Recenzję można przerwać po dowolnym pytaniu i w kolejnym logowaniu powrócić do danego pytania. System zapamiętuje zmiany na każdym etapie pracy nad recenzją.

Recenzent po zakończeniu recenzji otrzyma drogą mailową podziękowanie za wykonanie recenzji.

 

 
Ilość rekordów na stronę help.php?id_menu_left=42&id_typ_obslugi=2&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=5&help1Page=1 help.php?id_menu_left=42&id_typ_obslugi=2&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=5&help1Page=1  2 of 2